Dank aan

De volgende personen, bedrijven en instanties hebben meegeholpen om dit mogelijk te maken:

De museum fabriek voor sponseren van de sheets

Initiatiefnemer Skiere Snoet / Dave Borghuis